Masaj

Futbol ve Masaj

Antrenman Masajı

Sporcuya antrenman öncesi veya antrenman sonrası tatbik edilen masaj türüdür.

Amacı: Sporcunun bütün vücudunun, en yüksek seviyede kondisyon kazanması ve o seviyenin muhafazasına yardım etmektir.

Antrenmanlarda, vücut müsabakalardan tamamen ayrı bir fizyolojik oluşum içeri­sindedir.

Antrenmanların, sporcunun hazırlık dönemi oluşu nedeninden dolayı, kaslar tam formunda olmayabilir. Fonksiyonlarını tam ifade etmeyebilir. Vücut madde alış verişinde iste­nilen seviye elde edilmemiş olabilir. Bünye yağlanmış bulunabilir. Bunun için; müsabakalardan çok (ince antrenmanların başlaması ve antrenmanlardan sonra yapılacak masajlarda vücutta meydana gelebilecek adale, sertlik ve ağrıları ile yorgunluklarını masajlarla önlemek mümkündür. Umumi masajlar sabah, kısmi masaj­lar ise akşam yemeğinden önce yapılmalıdır. Bütün mesajlardan önce tabi ki ılık bir duşun ve dinletinin faydalı olacağı kaçınılmazdır.

Antrenman Öncesi Masaj

Sporcu sırt üstü yatar, uyluk ve bacak iyice gevşektir. Hareketin kolaylığı açısın­dan sporcu sırtüstü yatışta dizleri bükerek masaj yapılabilir.

Antrenman öncesi masajında;

–       Etloraj (sıvazlama)

–       Friksiyon (ovma)

–       Vibrasyon (titreştirme) manevraları kullanılmalıdır.

Antrenman Sonrası Masaj

Antrenman sonrası masajları bilhassa daha sonraki antrenmanın en önemli hazır­lığıdır. Özellikle sakatlıklardan kısmen de olsa koruma özelliği tedavi altında bulunan spor­cunun verimini arttıracaktır.

Amacı: Vücutta birikmiş yorgunluk maddelerinin, metabolizma artıklarının or­ganizmadan daha çabuk daha muntazam atılmasını sağlar. Sporcu sağlığı açısından masaj masör gözetiminde olup, sakatlıklardan korunmak değil, bunun yanında dinlenmesine yardımcı olarak, dinlenirken pasif dinlenme ile vücut aktivitelerini kuvvet­lendirmek, yorgun adaleyi rehabilitasyon yoluyla yapılacak masajla onu eski özellik­lerine yeniden kazandırmaktır.

Bunun için masaja geçmeden iince sporcunun iyice dinlendirilmiş olması, nabız ve solunum frekansının normala inmesi gerikir. Bilhassa masaj öncesi ılık bir duş veya kısa süreli de olsa saunanın yapılmış olması, masaj ve sporcu için büyük bir avantaj kabul edilir.

Bu masajda önce alt eksetremitlerden başlanarak, sırt-bel, omuz, boyun ve kollara masaj yapılır. Özellikle çok çalışan kas grupları üzerinde durmak daha verimli ola­caktır. Örneğin kalça kasları, uyluk kasları, bacak kaslan ve bel kasları gibi. Masaj olduğu için burada süre önemli değil, ama ideali 15-20 dk. arasındadır. Bu masaj özellikle derin dokular üzerine olacağı için masajın ba­sıncı ve frekansı yavaştan, zora doğru olacaktır. Özellikle petrisajlarla sporcunun rehabilitasyonu sağlanır.