Kuvvet

Taç atışı çalışması (Şekil 66)


Hangi oyuncu daha uzağa taç atar? Oyuncular 4-6 kişilik gruplarla çalışır. Atış çizgisinden her oyuncunun 3 atış hakkı var, mümkün olduğu kadar uzun ve rnizami taç atışı yapmaya çalışır. Saha içinde 5 metre aralıklarla çizgiler belirlenmiştir. Grup üyelerinin bir yansı 3 atışı gerçekleştirir, diğer yansı atılan mesafeleri belirler ve topu geri atar. Daha sonra görev değişimi yapılır.