Takım Yönetimi

ANTRENÖRÜN GÖREVLERİ

Antrenörün asıl görevi takımı sevk ve idare etmektir. Bunun kapsamı ise;

“Oyuncuları eğitme ve hazırlamaktır”

Ayrıca antrenör;

–       Futbolcunun danışmanıdır,

–       Sporculann beslenme yaşamlarını izlemektedir,

–       Rakip takımların gözlemcisidir.

–       Basınla temas görevlisidir.

–       Çeşitli kişi ve kuruluşlarla mesleki ili kileri kuran elemandır.

Antrenörün Uyum ve Ayırım Görevi:

Futbolcuların maçlarda olduğu gibi motivasyonu, sadece maç esna­sında değil her antrenmanda da tek tek ferdi çalışmalar yapmak suretiyle ve yeni faktörler ile el­ de edilebilir. Genelde bir maçın başarısı veya bir antrenmanın canlılık kazanması antre­nörün aşağıda belirtilen konulan kazandırmasıyla elde edilir.

–       Erken görebilme (tanıyabilme),

–       Sebebini bulabilme,

–       Doğru karar gösterebilme (tepki).

Bunlar belli durumlarda yerine getirilmelidir. Antrenörün bu şekildeki yönetimi ile maç ve antrenmanlardaki eksiklikler giderilmektedir.

17.1.1. Antrenörün Planlama Görevleri

Uzun süreli hedeflenen planlamalar, kısmen kısa süreler içinde geçerlilik gösterebilir. Antrenör takımın başarısı için;

–       Amaçları belirtmek,

–       Antrenman programlarının oluşturulması,

–       Planlarda çok yönlülüğün sağlanması,

–       Düzenli ve amaca uygun planlama yapmak zorunluluğu vardır.

Planlama Formu:

–       Yıllık antrenman planlaması,

–       Antrenman yeri,

–       Haftalık plan,

–       Antrenman hazırlığı,

–       Maç günü şeklindedir.

17.1.2.    Antrenörün Antrenmanı Planlaması Ve Egzersiz Seçimi

Antrenör yapılacak antrenmanı, antrenmandaki sırayı, uygulanacak hareket ve çalışmaları, antrenmanın yapılması için gerekli olan araç ve diğer yardımcıları önceden planlamak zorundadır.

17.1.3. Antrenörün Denetleme Görevi

Antrenmanların amaçlara uygun yapılıp yapılmadığı, sporcunun çalışmalardaki tutu­mu, performansın gözlenmesi ve performansı engelleyebilecek diğer olumsuz etkilerin belirlenebilmesi için antrenör iyi bir kontrol ve denetim sistemi ile çalışmalıdır.