Kuvvet

KUVVET VE ESNEKLİK

Kuvvet esnekliğin önemli bir komponentidir ve düzenli olarak çalıştırıcılar tara­fından dikkate alınmalıdır. Yine de kuvvet artışının esnekliği sınırladığına veya esneklik artışının kuvvet üzerinde negatif etkiye sahip olduğuna inanan çalıştırıcılar mevcuttur. Böyle teoriler kasın kütlesindeki artışın eklem fleksibilitesini azalttığı gerçeğine dayanmaktadır. Kasın gerilme kapasitesi yine de, onun kuvvet hareketleri­ni yapabilme kapasitesini etkileyemez. Kuvvet ve esneklik birbirine uygun özelliktir. Çünkü ilk özellik kasın enine kesitine, ikincisi de kasın ne kadar gerileceğine bağlı­dır. Bunlar farklı mekanizmalardır ve böylece biri diğerini engellemez. Cimnastikçilerin hem kuvvetli ve hem de çok esnek olması bu kavramın gerçek bir ispatıdır. Gerçi, doğru olmayan kuvvet ve esneklik geliştirme metodolojisinin kötü sonuçlar doğuracağını bilmek zorunludur. Sonuç olarak, herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için kuvvet antrenmanı fleksibilite antrenmanıyla aynı zamanda yapılmalıdır.